Wij zijn er voor de Yuniors van Meppel!

In het schooljaar 2022-2023 starten wij weer met een nieuwe Yuniors klas 1. De huidige Yuniors klas 1 wordt volgend schooljaar Yuniors klas 2. Deze onderwijsroute is bedoeld voor kinderen tussen 10 en 14 jaar. Onze doelstelling is om voor kinderen een andere route mogelijk te maken voor de overgang van het primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO).

We merken dat veel kinderen op 12-jarige leeftijd de overgang PO- VO pittig vinden en vastlopen in de eerste of tweede klas van het VO. Nederland is nu ook een van de weinige landen die kinderen al zo jong de stap laat maken naar het VO. Dat willen we veranderen.

Tussen 10 en 14 jaar gebeurt er veel in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. In deze periode leren ze wat ze echt belangrijk vinden in het leven, wat hen onderscheidt van een ander en hoe hij of zij in het leven wil staan… Je zou kunnen zeggen: Dylan wordt Dylan tussen 10 en 14. Of, Sanne wordt Sanne tussen 10 en 14. Oftewel, je unieke persoonlijkheid vormt zich tussen 10 en 14. Niet ieder kind doet dit op hetzelfde tempo. Het ene kind heeft daarvoor net iets langer de tijd nodig dan een ander. Voor deze groep kinderen zijn wij gestart met Yuniors.

Schoolkinderen
Meisje

Waarom lopen kinderen nu vast in het voortgezet onderwijs?

We merken dat de leerlingen die in het huidige systeem vastlopen niet zozeer de lesstof niet aankunnen, maar vooral nog wat moeite hebben met het opstapje naar de puberteit. Zelf je planning maken, wisselende leerkrachten die wat meer vrijheid geven en als individu je weg vinden in een nieuwe klas: het kan best lastig zijn. Immers, in de leeftijdsfase van 10 tot 14 jaar groeit een kind ook uit tot een eigen persoonlijkheid. Niet ieder kind doet dat in hetzelfde tempo. Wij vinden dat dit tempo niet synoniem moet staan aan begrippen als goed of slecht.

Wie je als volwassene bent wordt gevormd in de periode tussen 10 en 14 jaar.

Wat doen we bij Yuniors anders?

In ons Yuniors college blijft een klas de laatste twee jaar van het PO t/m het tweede jaar van het VO als groep bij elkaar. Hierdoor wordt een natuurlijke en veilige overgang naar het VO bewerkstelligd. Een leerling wordt tijd, rust en structuur aangeboden die een betekenisvolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van zijn of haar eigen persoonlijkheid. In de eerste twee jaar hebben de kinderen bij Yuniors regelmatig les op de middelbare school CSG Dingstede. Ze raken op deze manier bekend en vertrouwd met de middelbare school.

Schooltas

Vraag & Antwoord

  • Wat kan mijn kind verwachten?
  • Waar wordt de klas van Yuniors gehuisvest?
  • Hoeveel plaatsen zijn er beschikbaar in de Yuniors klas?
  • Wordt er bij Yuniors andere lesstof aangeboden?
  • Geeft deze klas dezelfde doorstroommogelijkheden als de klas waar mijn kind nu in zit?
  • Wanneer komt mijn zoon of dochter in aanmerking?
  • Hoe werken het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs samen?
  • Is er een mogelijkheid om tussentijd uit te stromen?
  • Hoe verloopt de aanmeldprocedure voor Yuniors?
  • Hoe kan ik meer te weten komen?

Ontmoet het team van Yuniors

Irene Barten

Irene Barten

[email protected]
Lees meer
Jaap Bouwman

Jaap Bouwman

[email protected]
Lees meer
Reinier van Putten

Reinier van Putten

[email protected]
Lees meer
Marianne van der Zwan

Marianne van der Zwan

[email protected]
Lees meer
Robbert Kooistra

Robbert Kooistra

[email protected]
Lees meer
Hans Blenkers

Hans Blenkers

dire[email protected]
Lees meer

Inschrijven voor kennismaking Yuniors