Wij zijn er voor de Yuniors van Meppel!

Dit schooljaar (2023-2024) zijn we gestart met een nieuwe Yuniors groep 7, groep 7 van vorig jaar is verhuisd naar het lokaal ernaast en heet nu Yuniors groep 8. Groep 8 van afgelopen jaar heeft de overstap gemaakt naar Dingstede. Vaak wordt bij leerlingen van groep 8 gesproken over de ‘overgang’ van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Wij spreken bij Yuniors tienercollege echter van ‘doorgaande lijn’ van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. De ‘overgang’ naar het reguliere voortgezet onderwijs vindt plaats na klas 2 als de leerlingen ongeveer 14 jaar zijn.

Onze doelstelling is om voor kinderen een andere route mogelijk te maken voor de overgang van het primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO).

Schoolkinderen
Meisje

Waarom lopen kinderen nu vast in het voortgezet onderwijs?

We merken dat veel kinderen op 12-jarige leeftijd de overgang PO- VO pittig vinden en vastlopen in de eerste of tweede klas van het VO. Nederland is nu ook een van de weinige landen die kinderen al zo jong de stap laat maken naar het VO. Dat zijn we aan het veranderen.

Tussen 10 en 14 jaar gebeurt er veel in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. In deze periode leren ze wat ze echt belangrijk vinden in het leven, wat hen onderscheidt van een ander en hoe hij of zij in het leven wil staan… Je zou kunnen zeggen: Dylan wordt Dylan tussen 10 en 14. Of, Xara wordt Xara tussen 10 en 14. Oftewel, je unieke persoonlijkheid vormt zich tussen 10 en 14. Niet ieder kind is daarin hetzelfde. Heb je wat meer tijd nodig? Hou je van creatief werken? Wil je leren presenteren? Wil je niet overal een cijfer voor? Dan is Yuniors misschien wel iets voor jou.

Wilt u meer weten over de informatieavond over Yuniors er zijn dit schooljaar twee informatieavonden: Donderdag 1 februari, 19.00u Het Kompas en dinsdag 6 februari, 19.00u De Spil, Oosterboer.

Wie je als volwassene bent wordt gevormd in de periode tussen 10 en 14 jaar.

Wat doen we bij Yuniors anders?

In ons Yuniors college blijft een klas de laatste twee jaar van het PO t/m het tweede jaar van het VO als groep bij elkaar. Hierdoor wordt een natuurlijke en veilige overgang naar het VO bewerkstelligd. Een leerling wordt tijd, rust en structuur aangeboden die een betekenisvolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van zijn of haar eigen persoonlijkheid. In de eerste twee jaar hebben de kinderen bij Yuniors regelmatig les op de middelbare school CSG Dingstede. Ze raken op deze manier bekend en vertrouwd met de middelbare school.

Schooltas

Vraag & Antwoord

  • Wat kan mijn kind verwachten?
  • Waar wordt de klas van Yuniors gehuisvest?
  • Hoeveel plaatsen zijn er beschikbaar in de Yuniors klas?
  • Wordt er bij Yuniors andere lesstof aangeboden?
  • Geeft deze klas dezelfde doorstroommogelijkheden als de klas waar mijn kind nu in zit?
  • Wanneer komt mijn zoon of dochter in aanmerking?
  • Hoe werken het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs samen?
  • Is er een mogelijkheid om tussentijd uit te stromen?
  • Hoe verloopt de aanmeldprocedure voor Yuniors?
  • Hoe kan ik meer te weten komen?

Ontmoet het team van Yuniors

Irene Barten

Irene Barten

Lees meer
Reinier van Putten

Reinier van Putten

[email protected]
Lees meer
Marianne van der Zwan

Marianne van der Zwan

Lees meer
Robbert Kooistra

Robbert Kooistra

[email protected]
Lees meer
Martin Weegnenaar

Martin Weegnenaar

[email protected]
Lees meer

Inschrijven voor kennismaking Yuniors